Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu’ nun Makalesinin Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız.

İKT Üyesi Ülkeler ve Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi yabancı ülke halkları ile iletişime geçmek ve onları yönlendirmek üzere tasarlanmış eylem planıdır. Diplomasisi genel anlamıyla bir dış politika aracıdır.
Dr. Muharrem Hilmi Özev'in makalesini okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reformu

kamudiplomasisietkinlikleri
TASAM Ankara Ofisi KAMU DİPLOMASİSİ ETKİNLİKLERİ kapsamında “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Güvenlik Reformu Tecrübesi” konulu bir seminer düzenledi.
Haberin devamı için tıklayın.

Farklı kültürlerin yapıtaşı; Kültür Diplomasisi

balkan4afis

Uluslar arası Balkan Forumu’nun dördüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. “Kültür Diplomasisi” temasının ele alındığı Forum sonrası yayınlanan deklarasyonun tam metnini ilginize sunuyoruz.
Devamı için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları: “Kamu Diplomasisi’nin önemi artıyor”

TASAM tarafından düzenlenen “2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” İstanbul’da gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla yapılan forum sonrası açıklanan deklarasyonda şu hususlara dikkat çekildi:

okumak için lütfen tıklayın.

Vizelerin Kaldırılması Kamu Diplomasisi İçin Önemli Fırsatlar Sunuyor

aozkanÜlkeler arasındaki vize uygulaması, soğuk savaş dünyasının ürünü. Dünyayı kesin sınırlara ayıran, kutuplaştıran, bölen bir anlayışın da simgesi aynı zamanda.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısını okumak için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları Forumu, Kamu Diplomasisini Tartışacak

Soğuk Savaş sonrasının en etkin kavramlarından biri olan “Kamu Diplomasisi”, İKT (İslam Konferansı Teşkilatı) Üyesi ülkelerin düşünce kuruluşları tarafından İstanbul’da tartışılacak.
devamı...

“Kapasite İnşası” Politika ve Programımız Yok

28122010TASAM’ın kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı?
“TASAM” isminden de anlaşılacağı üzere duyduğumuz bir “endişe”den yola çıktı...
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY'un Sabah gazetesindeki röportajı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

ibrahimkalinTürkiye'nin iç ve dış değişim dinamiklerinin son yıllarda sergilediği ivme, ekonomiden dış politikaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar geniş bir alanda cereyan etmekte ve yeni risk ve fırsat alanlarının doğmasına imkân tanımaktadır.
Doç. Dr. İbrahim KALIN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Seferberliği...

Dünya artık eski dünya değil; Oyuncuları da değişti, oyunun kuralları da... Sahnede yeni oyuncular var, kurallar yeniden yazılıyor, yeni işbirlikleri doğuyor, yeni anlayışlar yeşeriyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısı için tıklayın.

Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü

Medyanın Kamu Diplomasisi RolüÇok kutuplu yeni dünya düzeni ile birlikte küreselleşme süreci de hız kazandı. Ve bu süreç en çok iletişim ve medya üzerinde etkisini gösterdi. 
Yrd. Doç Dr. Abdullah ÖZKAN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Millet Olarak “Devlet Aklı”na İhtiyacımız Var

Millet olarak "devlet aklı" ile hareket edecek yetenek ve olgunluğa sahip olmak, daha başından tüm provokasyonları ve tehlikeleri bertaraf edecektir.
Devamı.

Türkiye-AB İlişkileri ve Kamu Diplomasisi

28122010Can cultural diplomacy help get Turkey into the European Union? Within the EU, Turkey’s accession process is a highly debated issue. Almost everyone seems to have an opinion on the matter, although it can be argued that most of these opinions are not based on rationality and facts.
Devamı.

Türkiye’nin AB Sürecinin Siyaset Üstü Bir Vizyona İhtiyacı Var

Bir rapor açıklanması ritüeli daha izledik AB kurumlarının salonlarında. AB Komisyonu’nun yıllık Türkiye raporları, 1998’den beri yayımlanıyor. İlk rapor ağır eleştirilerle doluydu.
Dr. Bahadır Kaleağası'nın yazısı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

dtfafisSoğuk Savaş döneminde, uluslararası politika ile iç politika arasında daha belirgin bir ayrılık mevcut idi. Dış politika; o dönemde daha çok ulusal güvenlik, askeri tedbirler, enerji kaynaklarına ulaşım, devletler arası çatışmalar, ideolojik rekabet ve nekonomik kalkınma planları gibi yüksek politika konularından oluşuyordu.
Doç. Dr. Ertan EFEGİL'in yazısı için tıklayın...

Türkiye’nin Kalkınma Yardımlarında Kamu Diplomasisi Perspektifi

Kalkınma yardımları günümüzde artık ülkelerin dış politikalarının önemli bir aracı haline geldi.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısının tamamı için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Kalkınma Yardımlarının Analizi

ssalhaÖzünde dürüstlük, doğruluk, sadelik, samimiyet yer almakta olan kamu diplomasisi, siyasal fikirlerden ziyade vatandaşların kalbine ve beynine ulaşarak ortak çıkarlar merkezinde diyalog kurmak fikrinde yükselmektedir.
Prof. Dr. Samir Salha'nın yazısı için tıklayın.

Değişen Uluslarası İlişkiler Çerçevesinde Kamu Diplomasisi Ve Halkla İlişkilerin Müşterek Kavramları Yazdır PDF

foto

Doç. Dr. Vedat DEMİR

GİRİŞ

20. asır siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal hayatı da değiştirmiş, daha önceki dönemlerde görülmemiş imkânları insanlara sunmuştur. Bu açıdan geride bıraktığımız yüzyıl, çok değişik tanımlamaların yanı sıra iletişim çağı olarak da nitelendirilmiştir. Bu nitelemenin en önemli sebeplerinden biri gelişmekte olan kitle iletişim araçları ve bunların insanlara sağladığı imkânlar olmuştur. 21. asra girerken en çok kullanılan kavramlardan biri ise “küreselleşme” (Globalization) kavramıdır. Çoğu kere gelişen ve dünyanın her tarafından olan bitenden insanları haberdar eden medya küreselleşmenin en önemli vasıtası olarak ortaya konmaktadır.

Devamını oku...

Küreselleşen Dünyada Diplomasi: Kamu Diplomasisi Yazdır

Yrd. Doç. Dr. Mert Gökırmak

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Uluslararası ilişkilerde devletlerarası ilişkilerin esas olduğu dönem hızla sona ermekte ve kamuoylarının algısı önem kazanmaktadır. İletişim ve bilgi devrimlerinin dünyayı yeniden yapılandırdığı bu dönemde kamuoyları ve gündemi etkileme becerisi son derece önemlidir. Ancak bu yeni ortamı veri olarak alan ve bizim fazla önemsemediğimiz “Public Diplomacy” kavramının dilimizde henüz tam bir karşılığı bile oluşturulabilmiş değildir. Kimilerine göre bu yeni diplomasi tarzı, sivil diplomasi veya gönüllü diplomasi olarak adlandırılırken, daha geniş bir çevre bu diplomasiye “Kamu Diplomasisi” adını vermektedir. Devletten devlete değil, devletten kamuoylarına; sivil toplumdan devletlere; sivil toplumdan kamuoylarına yönelik olarak yapılan, kapalı kapılar ardında değil, açık ve toplumun her kesiminin katıldığı bir diplomasidir bu (Sanberk ve Altınay, 2008).

Uluslararası ilişkilerin içinde gerçekleştiği ortam ve atmosfer hızla değişirken, bazı düşünürler 19. yüzyılın parlamentolar, 20. yüzyılın kitleler, 21. yüzyılın ise kamuoyları yüz yılı olduğunu iddia etmektedir. İki devlet başkanı görüşmeden evvel oluşan kamuoyu algısının zaten toplantı gündeminin ve liderlerin hareket alanının yüzde 90’ını belirlemekte olduğu, eğitim düzeyi yükselen kitlelerin medya vasıtasıyla dış ilişkileri daha iyi takip ettiği ve küresel kamuoyunun büyük bir güç haline geldiği görülmektedir. Kamuoyu gücünün bu denli arttığı bir dünyada bir ülke kendi algısını ve itibarını yönetemezse, itibarı kendi doğal ritmiyle ilerlememekte, başkaları tarafından yönetilir hale gelmektedir. Bu ise kendi kaderi üzerinde egemen olmak zorunda olan bir ülke için kabul edilebilir bir risk değildir (Sanberk ve Altınay, 2008).

Devamını oku...

Analizler

Türkiye'nin Yürüttüğü e-Devlet Çalışması
kitap Dr. Ramazan Altınok e-Devlet çalışmalarındaki tecrübelerini paylaşıyor.
devamı..
New Developments in Public Diplomacy
Public Diplomacy and Soft Power

Yeni Uluslar arası Sistemde

“Güvenlik” Algısı
Çok kutuplu yeni dünya düzeninde güvenlik kavramının tüm ülkeler için çok önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Çok kutupluluk, dünya genelinde ciddi bir belirsizliğe yol açtığı için, güvenliğe olan ihtiyacı da artırmaktadır. devamı..

Tarihten Dersle

Alternatif Diplomasi
emineyavasgel
Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT
Türkiye uluslararası topluma kendini anlatabilmek için, kökleri çok derinlerde olan önyargılarla mücadele etmek zorundadır.devamı..

Saygınlık Siyaseti

ve Dış Siyasa İlişkiselliği
emineyavasgel
Doç. Dr. Emine Yavaşgel
Uluslararası alanda siyasal nitelikteki iletişim eylemi, güdülen dış siyasanın etkinliği bakımından oldukça önemli bir görev üstlenmektedir.devamı..

Yükselen Güç:

Çin'in Kamu Diplomasisi
Uluslar arası araştırmalar, gösterdiği ekonomik büyüme sebebiyle son dönemde uluslar arası arenada adından en çok söz edilen ülkelerden biri haline gelen Çin’in, ülkeden ülkeye değişen farklı algılamalara sahip olduğunu göstermektedir.
Devamı..
Cultural Diplomacy
The Past and Future of Public Diplomacy
test-globe
test-globe
Public diplomacy and cultural diplomacy are distinct phenomena,they cannot be totally separated from one another...
devamı...
In the early years of the Cold War, public diplomacy was widely viewed in straightforward and unapologetic terms as a form of psychological warfare.
devamı...
Avrupa Kamuoyunda Türkiye'nin İmajı ve Kamu Diplomasisinin Önemi
Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
treu
test-globe
Avrupa kamuoyu üç temel konu nedeniyle Türkiye’nin üyeliğine şüpheyle yaklaşmaktadır. İlk konu Türkiye’nin nüfusu ile ilgilidir. Avrupa’daki genel kanı Türkiye’nin nüfusunun giderek artarak 100 milyonu geçeceği ve Türkiye’nin üyeliğinin bir göçmen akımına yol açacağıdır.
devamı...
Terim olarak “sivil toplum” günümüzde, toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla, toplumda görülen demokratik yapıyı, devletin kurumlarının dışında, toplumun kendi kendini yönlendirmesi anlamını taşımaktadır.
devamı...
Yükselen Güç Çin'in Kamu Diplomasisi
Citizen Diplomats and Public Relations Diplomacy
Uluslar arası araştırmalar, gösterdiği ekonomik büyüme sebebiyle son dönemde uluslar arası arenada adından en çok söz edilen ülkelerden biri haline gelen Çin’in, ülkeden ülkeye değişen farklı algılamalara sahip olduğunu göstermektedir.
Devamı..
We have already developed the aspects of Para- und proto-diplomacy of sub-state entities, track-two diplomacy by non-governmental representatives andcorporate diplomacy by transnational companies. Let us now turn to a furtherextension of diplomacy: citizen diplomats.
devamı...
Türkiye’nin geleceğinin inşası için “Jeo-stratejik önem” yetmez!
ABD’nin Kamu Diplomasisi Stratejisi : Akıllı Güç...
bkaleagasi
abdkds
Dünya geleceğin inşası ile meşgul. Türkiye ise yakında çökecek bir uygarlıktan geriye kalacak harabeleri inşa ediyor sanki.
devamı...
Yumuşak güç ve kamu diplomasisi günümüz uluslararası ilişkiler literatüründe sıkça kullanılan kavramlar haline gelmiştir.
Emine Akçadağ'ın yazısının devamı...
Public Diplomacy and Nation Branding
Kanada'nın Kamu Diplomasisi
yuz
dunya
The aim of this study is to explore potential relationships between public diplomacy and nation branding, two emerging fields of studies, which are increasingly being used in the same context. devamı.. This article examines the extent to which Canada as a middle power has embraced this new diplomacy and describes how Canada is positioned to develop the 'information edge' in its diplomacy devamı...
21. Yüzyılda ABD'nin Kamu Diplomasisi
“Kamu Diplomasisi ve Sivil Toplum” Çalıştayı Yapıldı
yuz
dunya
In the world we now face, america needs the ability to engage foreign publics using a diverse range of methods, and more speed and agility than ever before. devamı.. TİKA ve TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kalkınma Yardımlarının Etkin Kullanımında STK’lar ve Kamu Diplomasisi” konulu çalıştay, 21 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.devamı...
“Türkiye Kamu Diplomasisinin Gücünü Yeterince Kullanmıyor”
“Dünya Türk Forumu” Perspektifinden Kamu Diplomasisi
TUIC
dtfafis
Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) platformu uzmanlarından Ece Suay, kamu diplomasisi konusunda Enstitümüz Direktörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan ile bir söyleşi yaptı. devamı.. TASAM’ın öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirilen “Dünya Türk Forumu”, Türkiye’nin kamu diplomasisi politikaları açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Forum sonrasında yayınlanan deklarasyonu, ülkemizin kamu diplomasisi politikalarını yürüten tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının dikkatine sunuyoruz; devamı...