Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu’ nun Makalesinin Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız.

İKT Üyesi Ülkeler ve Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi yabancı ülke halkları ile iletişime geçmek ve onları yönlendirmek üzere tasarlanmış eylem planıdır. Diplomasisi genel anlamıyla bir dış politika aracıdır.
Dr. Muharrem Hilmi Özev'in makalesini okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reformu

kamudiplomasisietkinlikleri
TASAM Ankara Ofisi KAMU DİPLOMASİSİ ETKİNLİKLERİ kapsamında “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Güvenlik Reformu Tecrübesi” konulu bir seminer düzenledi.
Haberin devamı için tıklayın.

Farklı kültürlerin yapıtaşı; Kültür Diplomasisi

balkan4afis

Uluslar arası Balkan Forumu’nun dördüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. “Kültür Diplomasisi” temasının ele alındığı Forum sonrası yayınlanan deklarasyonun tam metnini ilginize sunuyoruz.
Devamı için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları: “Kamu Diplomasisi’nin önemi artıyor”

TASAM tarafından düzenlenen “2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” İstanbul’da gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla yapılan forum sonrası açıklanan deklarasyonda şu hususlara dikkat çekildi:

okumak için lütfen tıklayın.

Vizelerin Kaldırılması Kamu Diplomasisi İçin Önemli Fırsatlar Sunuyor

aozkanÜlkeler arasındaki vize uygulaması, soğuk savaş dünyasının ürünü. Dünyayı kesin sınırlara ayıran, kutuplaştıran, bölen bir anlayışın da simgesi aynı zamanda.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısını okumak için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları Forumu, Kamu Diplomasisini Tartışacak

Soğuk Savaş sonrasının en etkin kavramlarından biri olan “Kamu Diplomasisi”, İKT (İslam Konferansı Teşkilatı) Üyesi ülkelerin düşünce kuruluşları tarafından İstanbul’da tartışılacak.
devamı...

“Kapasite İnşası” Politika ve Programımız Yok

28122010TASAM’ın kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı?
“TASAM” isminden de anlaşılacağı üzere duyduğumuz bir “endişe”den yola çıktı...
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY'un Sabah gazetesindeki röportajı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

ibrahimkalinTürkiye'nin iç ve dış değişim dinamiklerinin son yıllarda sergilediği ivme, ekonomiden dış politikaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar geniş bir alanda cereyan etmekte ve yeni risk ve fırsat alanlarının doğmasına imkân tanımaktadır.
Doç. Dr. İbrahim KALIN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Seferberliği...

Dünya artık eski dünya değil; Oyuncuları da değişti, oyunun kuralları da... Sahnede yeni oyuncular var, kurallar yeniden yazılıyor, yeni işbirlikleri doğuyor, yeni anlayışlar yeşeriyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısı için tıklayın.

Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü

Medyanın Kamu Diplomasisi RolüÇok kutuplu yeni dünya düzeni ile birlikte küreselleşme süreci de hız kazandı. Ve bu süreç en çok iletişim ve medya üzerinde etkisini gösterdi. 
Yrd. Doç Dr. Abdullah ÖZKAN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Millet Olarak “Devlet Aklı”na İhtiyacımız Var

Millet olarak "devlet aklı" ile hareket edecek yetenek ve olgunluğa sahip olmak, daha başından tüm provokasyonları ve tehlikeleri bertaraf edecektir.
Devamı.

Türkiye-AB İlişkileri ve Kamu Diplomasisi

28122010Can cultural diplomacy help get Turkey into the European Union? Within the EU, Turkey’s accession process is a highly debated issue. Almost everyone seems to have an opinion on the matter, although it can be argued that most of these opinions are not based on rationality and facts.
Devamı.

Türkiye’nin AB Sürecinin Siyaset Üstü Bir Vizyona İhtiyacı Var

Bir rapor açıklanması ritüeli daha izledik AB kurumlarının salonlarında. AB Komisyonu’nun yıllık Türkiye raporları, 1998’den beri yayımlanıyor. İlk rapor ağır eleştirilerle doluydu.
Dr. Bahadır Kaleağası'nın yazısı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

dtfafisSoğuk Savaş döneminde, uluslararası politika ile iç politika arasında daha belirgin bir ayrılık mevcut idi. Dış politika; o dönemde daha çok ulusal güvenlik, askeri tedbirler, enerji kaynaklarına ulaşım, devletler arası çatışmalar, ideolojik rekabet ve nekonomik kalkınma planları gibi yüksek politika konularından oluşuyordu.
Doç. Dr. Ertan EFEGİL'in yazısı için tıklayın...

Türkiye’nin Kalkınma Yardımlarında Kamu Diplomasisi Perspektifi

Kalkınma yardımları günümüzde artık ülkelerin dış politikalarının önemli bir aracı haline geldi.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısının tamamı için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Kalkınma Yardımlarının Analizi

ssalhaÖzünde dürüstlük, doğruluk, sadelik, samimiyet yer almakta olan kamu diplomasisi, siyasal fikirlerden ziyade vatandaşların kalbine ve beynine ulaşarak ortak çıkarlar merkezinde diyalog kurmak fikrinde yükselmektedir.
Prof. Dr. Samir Salha'nın yazısı için tıklayın.

“Kamu Diplomasisi ve Sivil Toplum” Çalıştayı Yapıldı

Tuğçe Ersoy Öztürk

TİKA ve TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kalkınma Yardımlarının Etkin Kullanımında STK’lar ve Kamu Diplomasisi” konulu çalıştay, 21 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin değişik şehirlerden gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan çalıştayda kamu diplomasisinin Türkiye açısından önemine vurgu yapıldı.

 

tika2

Şensoy:”Ortak misyon ve vizyon”

Çalıştayın açılış konuşmasını Kamu Diplomasisi Enstitüsü Başkanı Süleyman Şensoy yaptı.  Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Şensoy, STK’ların aldığı insiyatiflerin Türkiye’nin yeni açılımlar yapma konusunda stratejik değere sahip olduğunu söyledi.

Kamu diplomasisi araçlarının sivil toplum örgütlerinde  etkin kullanımının başarılı sonuçlar getireceğini belirten Şensoy, “ülke politikası ile birlikte bazen aktif bazen proaktif olarak, uygulama alanında çalışan insanların çok farklı tecrübeleri ile çalışılması gereklidir” dedi.

Ülkenin vizyonununu tamamlayıcı bir misyon sahibi olmanın uluslarararası alanda başarı sağlayacağını ifade eden Şensoy, “ortak misyon ve vizyon beraberliği çerçevesinde hareket edersek, önümüze koyduğumuz hedefleri rahatlıkla gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Son olarak reel politik odaklı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Şensoy, hamaset ile bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti, kalkınma yardımlarında temel argümanın balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek olması  gerektiğinin altını çizdi.

 

tika1

“Türkiye ve Kamu Diplomasisi”

Dört ana oturumdan oluşan çalıştayın öğleden önceki oturumlarının başkanlığını Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan yaptı. Öğleden önceki oturumlarda; Emekli Büyükleçiler Murat Bilhan ve Ömür Orhun yeni uluslararası sistemin parametreleri ve sivil toplum örgütlerinin artan etkinliği ile bu sistemde Türkiye’nin jeopolitik önemine değindiler. Kocaeli Üniveristesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Bağce ABD’nin kamu diplomasisi etkinliklerinden örnekler verirken; Turgut Özal Üniveristesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Taş ise Çin’in kamu diplomasisi uygulamalarını anlattı.

 

tika3

“Kamu Diplomasisi ve Sivil Toplum Örgütleri”

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda ise; Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertan Efegil Türk dış politikası perspektifinden kamu diplomasisini değerlendirirken, Marmara Üniveristesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Doğan ise Türkiye’nin etkili bir kamu diplomasisi yürütebilmesi için sahip olduğu imkanlara dikkat çekti. Kocaeli Üniveristesi öğretim üyesi Prof. Dr. Samir Salha ve Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Canbolat da Türkiye’nin sivil toplum örgütlerini etkin bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanılabilmesi için yapması gerekenleri detaylı bir şekilde ortaya koydular.

Katılımcıların soru ve katkılarıyla interaktif olarak gerçekleştirilen çalıştay, katılım sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi.

 

Calistay

“Kamu Diplomasisi Çalıştayları sürecek”

TİKA ile ortaklaşa gerçekleştirilen sivil toplum çalıştayı, ülkemizde kamu diplomasisi etkinliği açısından model bir çalışma niteliği taşıyor. Kamu Diplomasisi Enstitüsü, benzer bilimsel çalışmaları farklı kurumların işbirliği ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Resim galerisi için tıklayın...