Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu’ nun Makalesinin Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız.

İKT Üyesi Ülkeler ve Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi yabancı ülke halkları ile iletişime geçmek ve onları yönlendirmek üzere tasarlanmış eylem planıdır. Diplomasisi genel anlamıyla bir dış politika aracıdır.
Dr. Muharrem Hilmi Özev'in makalesini okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reformu

kamudiplomasisietkinlikleri
TASAM Ankara Ofisi KAMU DİPLOMASİSİ ETKİNLİKLERİ kapsamında “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Güvenlik Reformu Tecrübesi” konulu bir seminer düzenledi.
Haberin devamı için tıklayın.

Farklı kültürlerin yapıtaşı; Kültür Diplomasisi

balkan4afis

Uluslar arası Balkan Forumu’nun dördüncüsü Edirne’de gerçekleştirildi. “Kültür Diplomasisi” temasının ele alındığı Forum sonrası yayınlanan deklarasyonun tam metnini ilginize sunuyoruz.
Devamı için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları: “Kamu Diplomasisi’nin önemi artıyor”

TASAM tarafından düzenlenen “2. İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu” İstanbul’da gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla yapılan forum sonrası açıklanan deklarasyonda şu hususlara dikkat çekildi:

okumak için lütfen tıklayın.

Vizelerin Kaldırılması Kamu Diplomasisi İçin Önemli Fırsatlar Sunuyor

aozkanÜlkeler arasındaki vize uygulaması, soğuk savaş dünyasının ürünü. Dünyayı kesin sınırlara ayıran, kutuplaştıran, bölen bir anlayışın da simgesi aynı zamanda.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısını okumak için tıklayın.

Düşünce Kuruluşları Forumu, Kamu Diplomasisini Tartışacak

Soğuk Savaş sonrasının en etkin kavramlarından biri olan “Kamu Diplomasisi”, İKT (İslam Konferansı Teşkilatı) Üyesi ülkelerin düşünce kuruluşları tarafından İstanbul’da tartışılacak.
devamı...

“Kapasite İnşası” Politika ve Programımız Yok

28122010TASAM’ın kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı?
“TASAM” isminden de anlaşılacağı üzere duyduğumuz bir “endişe”den yola çıktı...
TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY'un Sabah gazetesindeki röportajı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

ibrahimkalinTürkiye'nin iç ve dış değişim dinamiklerinin son yıllarda sergilediği ivme, ekonomiden dış politikaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar geniş bir alanda cereyan etmekte ve yeni risk ve fırsat alanlarının doğmasına imkân tanımaktadır.
Doç. Dr. İbrahim KALIN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Seferberliği...

Dünya artık eski dünya değil; Oyuncuları da değişti, oyunun kuralları da... Sahnede yeni oyuncular var, kurallar yeniden yazılıyor, yeni işbirlikleri doğuyor, yeni anlayışlar yeşeriyor.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısı için tıklayın.

Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü

Medyanın Kamu Diplomasisi RolüÇok kutuplu yeni dünya düzeni ile birlikte küreselleşme süreci de hız kazandı. Ve bu süreç en çok iletişim ve medya üzerinde etkisini gösterdi. 
Yrd. Doç Dr. Abdullah ÖZKAN'ın yazısını okumak için tıklayın.

Millet Olarak “Devlet Aklı”na İhtiyacımız Var

Millet olarak "devlet aklı" ile hareket edecek yetenek ve olgunluğa sahip olmak, daha başından tüm provokasyonları ve tehlikeleri bertaraf edecektir.
Devamı.

Türkiye-AB İlişkileri ve Kamu Diplomasisi

28122010Can cultural diplomacy help get Turkey into the European Union? Within the EU, Turkey’s accession process is a highly debated issue. Almost everyone seems to have an opinion on the matter, although it can be argued that most of these opinions are not based on rationality and facts.
Devamı.

Türkiye’nin AB Sürecinin Siyaset Üstü Bir Vizyona İhtiyacı Var

Bir rapor açıklanması ritüeli daha izledik AB kurumlarının salonlarında. AB Komisyonu’nun yıllık Türkiye raporları, 1998’den beri yayımlanıyor. İlk rapor ağır eleştirilerle doluydu.
Dr. Bahadır Kaleağası'nın yazısı için tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

dtfafisSoğuk Savaş döneminde, uluslararası politika ile iç politika arasında daha belirgin bir ayrılık mevcut idi. Dış politika; o dönemde daha çok ulusal güvenlik, askeri tedbirler, enerji kaynaklarına ulaşım, devletler arası çatışmalar, ideolojik rekabet ve nekonomik kalkınma planları gibi yüksek politika konularından oluşuyordu.
Doç. Dr. Ertan EFEGİL'in yazısı için tıklayın...

Türkiye’nin Kalkınma Yardımlarında Kamu Diplomasisi Perspektifi

Kalkınma yardımları günümüzde artık ülkelerin dış politikalarının önemli bir aracı haline geldi.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan'ın yazısının tamamı için tıklayın.

Kamu Diplomasisi Perspektifinden Kalkınma Yardımlarının Analizi

ssalhaÖzünde dürüstlük, doğruluk, sadelik, samimiyet yer almakta olan kamu diplomasisi, siyasal fikirlerden ziyade vatandaşların kalbine ve beynine ulaşarak ortak çıkarlar merkezinde diyalog kurmak fikrinde yükselmektedir.
Prof. Dr. Samir Salha'nın yazısı için tıklayın.

Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Medyanın Kamu Diplomasisi RolüGeçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin en zayıf olduğu alanlardan birinin kamu diplomasisi olduğuna dikkat çekerek; "Siyasi liderler ne kararlar alırsa alsınlar, diplomatlar bunları ne kadar başarılı uygulamaya geçirirlerse geçirsinler, eğer sağlıklı bir kamu diplomasisi gerçekleşmediyse bu kararların toplum katında itibar görmesi, hayata geçirilmesi mümkün değildir" dedi. Davutoğlu, devletlerin aldığı kararların toplumlara anlatılmasında en etkili araç olarak da medyaya işaret etti.

Bir devlet yetkilisinin çok stratejik bir öneme sahip kamu diplomasisi konusunda nihayet eksikliklerimizi itiraf etmesi ve medyanın kamu diplomasisi etkinliğindeki rolüne vurgu yapması, geç de olsa umut verici. Konunun önemi anlaşıldığına göre, bundan sonra artık bu konuda çok daha ciddi, kalıcı ve stratejik değeri olan uygulamaların yapılmasını beklemek de herhalde hakkımız...

♦   ♦   ♦
Çok kutuplu yeni dünya düzeni ile birlikte küreselleşme süreci de hız kazandı. Ve bu süreç en çok iletişim ve medya üzerinde etkisini gösterdi. Başta internet, iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, toplumları birbirlerine yakınlaştırdı. Kültürel etkileşimi artırdı. Küreselleşmenin medya üzerinden toplumları buluşturması, uluslararası diplomasinin yapısını da derinden etkiledi. Eskiden devletten devlete yapılan diplomasi, şimdi toplumdan topluma yapılmaya başlandı.

Bu süreç de kamu diplomasisini gündeme taşıdı...

Kamu diplomasisinin esası, ülkelerin "yumuşak güçlerini" kullanmalarıdır. Medya, kültür, sanat, bilim, spor, eğitim gibi konular yumuşak gücün araçlarıdır. (TRT'nin Ortadoğu ülkelerine yönelik olarak başlattığı Arapça televizyon yayını önemli bir kamu diplomasisi aracıdır...)

Özellikle medya gelişen iletişim teknolojilerine paralel olarak kamu diplomasisi araçları arasında öne çıkmaktadır. Çünkü ancak televizyon, radyo, internet, gazete/dergi yayıncılığı ile yüz milyonlarca insana ulaşmak, onları bilgilendirmek, yönlendirmek, etkilemek mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda medya yayınları ile toplumlar arasında ortak amaç birliği oluşturmak da mümkündür. Medya aracılığıyla toplumların birbirini daha yakından tanımaları, etkileşim içinde bulunmaları aynı zamanda ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda işbirliği yapmalarının da önünü açacaktır.

Medyanın kamu diplomasisi aracı olarak kullanılmasında en kritik nokta medya yayın içerikleridir. Bu o kadar önemlidir ki, toplumları birbirine yakınlaştıracak olan bu içeriklerdir. (TRT Arapça kanalının yayın içeriği ne yazık ki kötü bir örnektir.) Bu nedenle yayın içerikleri mutlaka uzmanlar tarafından hazırlanmalı, ortak paydaların altını çizecek, farklılıkları öne çıkarmaktan kaçınacak stratejik vizyona sahip bir yayın politikası izlenmelidir...

♦   ♦   ♦
Dışişleri Bakanlığı
kamu diplomasisinin ve medyanın önemini fark ettiğine göre önümüzdeki dönem bu konularda birtakım çalışmalar yapacaktır. Medya üzerinden toplumlararası etkileşim sağlanırken şu hususlara mutlaka dikkat edilmesini öneriyorum:
  • Medya bir propaganda aracı olarak kullanılmaya kalkışılmamalıdır. Çünkü etkili değildir.
  • Medyanın günümüzdeki algısı, eğlence aracı şeklindedir. Bu nedenle ağırlıklı programlar eğlenceye, müziğe, içi boş programlara yöneliktir. Medyanın bu algısı değiştirilmelidir. Medya üzerinden toplumların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, iyiye ve güzeye yönlendirilmesi mümkündür. Ancak bunları yapabilmek için entelektüel düzeyi yüksek medya yöneticileri ve çalışanları yetiştirmek gerekir.
  • Bu nedenle medyaya profesyonel yönetici ve uzman kişiler yetiştiren akademiler kurulabilir, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimler desteklenebilir. (Toplumsal etkileşimde bulunan ülkeler kendi aralarında öğrenci değişimi yapabilir. Medya çalışanları belirli aralıklarla başka ülkelerin yayın organlarında çalışabilir. Bu çok önemli bir etkileşim sağlayacaktır...)
  • Kamu diplomasisinde sivil toplumun da rolü büyüktür. Sivil toplum örgütlerinin mali, sosyal ve siyasal açıdan geliştirilmesi şarttır. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin medya konusunda bilinçlendirilmesi ve medyanın etkileşim rolünü artırıcı faaliyetlere yer vermelerinin sağlanması gerekir...