Kamu Diplomasisinde ‘İlişki İnşa Etme’ Söylemi

Yazdır

AsliSancar

 Dr. Gaye Aslı Sancar

Gelişen iletişim teknolojileri ve Berlin Duvarının beraberinde getirdiği küreselleşmiş dünyada diplomatik ilişki ve iletişim biçiminin geleneksel hali günümüzde devletlerin dış politika amaçlarına ulaşmalarına yetmemektedir. Bu noktada kamu diplomasisi; küresel dünyanın yeni aktörleri olan sivil toplum örgütleri ve çok uluslu şirketlere ulaşan ve politikalarını destekleyen bir kamuoyu yaratılması için yabancı kanaat önderleriyle iletişime geçmeyi sağlayan yeni bir iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamu diplomasisine atfedilen önem hiç kuşkusuz onun uluslararası kamuoyu oluşturma işlevinde yatmaktadır.Çalışmada öncelikle diplomaside kamuoyu oluşturma aracı olan yumuşak güç kavramına değinilecek ve kamu diplomasisinin kavramsal çerçevesine yer verilecektir. Kamu diplomasisinde ilişki inşa etme söylemi ele alınacak ve kamu diplomasisinin gerçek anlamda ilişki inşa etmeyi nasıl sağlayabileceği tartışılacaktır.

Kamu Diplomasisinde ‘İlişki İnşa Etme’ Söylemi